FAQ

Czy muszę chodzić na zajęcia teoretyczne?

Nie, zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązują od 1.01.2015 r przyszły kierowca może sam przygotować się do egzaminu państwowego. Dopiero po zdaniu teorii przychodzi na kurs prawa jazdy.

Co zrobić żeby zapisać się na kurs prawa jazdy?

Przed zapisaniem się na kurs należy złożyć wniosek do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę czyli PKK. Do wniosku należy dołączyć fotografię i badania lekarskie. Z otrzymanym PKK udajemy się do wybranej szkoły nauki jazdy, gdzie możemy zapisać się na kurs prawa jazdy.

Czy egzaminy wewnętrzne są płatne?

W naszej szkole nie pobieramy dodatkowych opłat za egzaminy wewnętrzne. Niezależnie od ilości podejść do egzaminu teoretycznego.

Czy mogę zmienić instruktora prowadzącego zajęcia praktyczne?

Kursant może zmienić instruktora prowadzącego bez podania przyczyny na każdym etapie kursu. Zmiana instruktora nie wywołuje żadnych konsekwencji wobec kursanta.

Czy muszę wpłacić całą kwotę za kurs w momencie zapisu?

W momencie zapisu kursant zobowiązany jest wpłacić 400,00 zł wpisowego. Resztę należności musi wpłacić max w 2 ratach. Wpłat można dokonać na rachunek bankowy lub w biurze. W przypadku braku wpłat Ośrodek może odmówić dalszego szkolenia.

Czym skutkuje nieobecność na zajęciach?

Kursant może opuścić 6 godzin zajęć teoretycznych. Nie mogą to być zajęcia z Pomocy Przedmedycznej. Brakujące wykłady można uzupełnić na wykładach innego kursu. Na naszej stronie podajemy harmonogram zajęć. Natomiast nieobecność na zajęciach praktycznych - jazdach należy wcześniej zgłosić.

Jak długo trwa kurs?

Czas trwania kursu uzależniony jest od możliwości czasowych kursanta i instruktora prowadzącego. Istnieje możliwość skończenia kursu nawet w 30 dni.

Kiedy mogę zapisać się na egzamin państwowy?

Na egzamin państwowy można zapisać się po zaktualizowaniu przez Szkołę Profilu Kandydata na Kierowcę. Jeśli kursant jest niepełnoletni może zdawać egzamin pod warunkiem ukończenia 17 lat i 11 miesięcy. Dokument prawa jazdy zostanie wydany po ukończeniu 18 lat.

Czy instruktor prowadzący może być na egzaminie państwowym?

Tak, wystarczy wypełnić wniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego instruktora prowadzącego. Druk wniosku dostępny w naszym biurze lub w MORD Kraków.