Kursy dla niepełnosprawnych

Zdobycie prawa jazdy jest nie lada wyzwaniem, szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w naszej szkole są organizowane kursy prawa jazdy kategorii B dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla tych kursantów proponujemy:

Poza tym, biorąc pod uwagę różne stopnie niepełnosprawności naszych kursantów dokonaliśmy szereg innych udogodnień.

W ramach Programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Urzędy Miast lub Starostwa osoba niepełnosprawna może starać się o dofinansowanie kursu prawa jazdy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Fundusz zwraca do 75 % wydatków poniesionych na kurs. Kursant pokrywa 25% całkowitego kosztu kursu. Poza kursem można uzyskać zwrot również egzaminu państwowego, dojazdów na zajęcia, a czasem nawet wyżywienia.

Osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością narządu ruchu stwierdzoną w Orzeczeniu o Niepełnosprawności wydanym przez Komisję Lekarską mogą skorzystać z innej formy pomocy. Mianowicie w ramach tego samego programu Urząd refunduje całość kosztów poniesionych przez osobę niepełnosprawną na kurs prawa jazdy.

W obu sytuacjach przyszły kierowca składa wniosek w Urzędzie. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu wniosku spisywana jest umowa z wnioskodawcą. Po zakończeniu kursu, kursant dostarcza do Urzędu rozliczenie wraz z rachunkiem za kurs w OSK.

Egzamin państwowy jest taki sam jak dla wszystkich kursantów. Jednak obowiązkiem kursanta niepełnosprawnego, który chce zdawać egzamin na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów jest zabezpieczenie samochodu na egzamin. Dlatego osoby, które uczęszczają na kurs prawa jazdy w naszej szkole mogą później zdawać egzamin na tym samych samochodzie.

Więcej informacji o kursach dla osób niepełnosprawnych można uzyskać dzwoniąc - 501 316 013