Kurs prawa jazdy na samochód - kategoria B

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

Kurs obejmuje:

>>Do zajęć praktycznych wykorzystujemy samochody marki KIA RIO 6-cio biegowa oraz Toyoty Yaris.

Egzamin teoretyczny:

Obecnie część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

 1. 20 pytań z wiedzy podstawowej (odpowiedzi TAK/NIE), w tym:
  • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 3 punkty,
  • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 2 punkty,
  • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 1 punkt,
 2. 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia (odpowiedzi A/B/C), w tym:
  • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 3 punkty,
  • 4 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 2 punkty,
  • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 1 punkt;

W części podstawowej osoba egzaminowana ma 20 sekund na przeczytanie pytania i 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. Pytanie składa się z części tekstowej oraz ilustracji (zdjęcie, klip filmowy, symbol np. znaku drogowego). Klip jest wyświetlany bez możliwości zatrzymania go i powtórzenia. Czas 15 sekund na udzielenie odpowiedzi jest liczony od momentu zakończenia emisji klipu.

W części specjalistycznej czas na odpowiedź to 50 sekund. Można poprawiać udzielone odpowiedzi, aż do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Nie wskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów. Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 74, do uzyskania pozytywnego wyniku niezbędne jest przynajmniej 68. Czas trwania egzaminu wynosi maksymalnie 25 minut.

Egzamin praktyczny w kategorii B:

Egzamin praktyczny składa się z dwóch etapów:

Na placu manewrowym zdający pokazuje:

Ważne:
Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie tego samego zadania w trakcie egzaminu skutkuje oceną negatywną z całego egzaminu. W przypadku zadania nr 1, zdający może kontynuować egzamin zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym, jednak ostateczny wynik egzaminu nie może ulec zmianie i pozostanie negatywny.

W przypadku zadań 2 i 3, gdy osoba egzaminowana przejedzie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk, najedzie albo potrąci pachołek lub tyczkę oraz gdy dwukrotnie nieprawidłowo wykonana zadania egzamin będzie przerwany i nie będzie można kontynuować jazdy w ruchu drogowym. Tak wykonane zadanie traktowane jest jako zachowanie zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Jeśli w/w elementy zostaną prawidłowo wykonane, zaliczone odbywa się druga część egzaminu – jazda w ruchu miejskim.