Kurs prawa jazdy na motor - kategoria A

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania:

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień to 24 lata lub 20 lat dla osób posiadających prawo jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat

Zajęcia praktyczne prowadzone są na motocyklu marki Suzuki SV 650 – na pojeździe tej marki Ośrodek MORD w Krakowie przeprowadza egzaminy praktyczne

Kurs kategorii A1, A2 i A obejmuje:

Uwaga!Wyjątki :
- Jeśli posiadasz już prawo jazdy kategorii A1 - kurs prawa jazdy na kategorię A2 to 20 godzin zajęć praktycznych. Nie ma zajęć teoretycznych!
- Jeśli posiadasz już prawo jazdy kategorii A1 lub A2 - kurs prawa jazdy na kategorię A to 10 godzin zajęć praktycznych. Nie ma zajęć teoretycznych!

Egzamin teoretyczny :

Obecnie część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

 1. 20 pytań z wiedzy podstawowej (odpowiedzi TAK/NIE), w tym:
  • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 3 punkty,
  • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 2 punkty,
  • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 1 punkt,
 2. 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia (odpowiedzi A/B/C), w tym:
  • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 3 punkty,
  • 4 pytaia o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 2 punkty,
  • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 1 punkt;

W części podstawowej osoba egzaminowana ma 20 sekund na przeczytanie pytania i 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. Pytanie składa się z części tekstowej oraz ilustracji (zdjęcie, klip filmowy, symbol np. znaku drogowego). Klip jest wyświetlany bez możliwości zatrzymania go i powtórzenia. Czas 15 sekund na udzielenie odpowiedzi jest liczony od momentu zakończenia emisji klipu.

W części specjalistycznej czas na odpowiedź to 50 sekund. Można poprawiać udzielone odpowiedzi, aż do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Nie wskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów. Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 74, do uzyskania pozytywnego wyniku niezbędne jest przynajmniej 68. Czas trwania egzaminu wynosi maksymalnie 25 minut.

Egzamin praktyczny w kategoriach A1, A2 i A:

Egzamin praktyczny składa się z dwóch etapów:

Zadania jakie należy wykonać na placu manewrowym to:

 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy:
  • Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • Wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego,
  • Sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
  • Zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
  • Przeprowadzenie motocykla.
 2. Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie 8 i pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu) :
  • 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8,
  • 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami,
  • wolny slalom.
 3. Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym) – zadanie wykonywane jest z pomiarem prędkości. Średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h.
 4. Ominięcie przeszkody – zadanie wykonywane jest z pomiarem prędkości. Prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h. Przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo.
 5. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu – przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania).
 6. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla. Manewr najczęściej wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

Uwaga! : Aktualnie, egzamin praktyczny w ruchu drogowym realizuje się na dowolnych trasach, a przebieg trasy egzaminacyjnej na bieżąco dyktuje egzaminator z wykorzystaniem komunikacji drogą radiową.